top of page

Положення Ради Церков

1

Засади діяльності

Рада є незалежною від будь-яких політичних партій, не втручається у внутрішні справи церков та релігійних громад, функціонує за рахунок самофінансування, грантових проєктів та пожертвувань.

2

Засідання

Основною формою роботи Ради є засідання, які можуть проводитися у форматі відеоконференції або за допомогою електронних засобів комунікації. У відкритих засіданнях Ради можуть брати участь спостерігачі та запрошені експерти, представники влади, громадські діячі.

3

Членство в Раді

Членами Ради є керівники українських християнських церков, зареєстрованих у штаті Вашингтон, які підписали Декларацію про заснування Ради або долучилися до складу Ради за згодою чинних членів Ради.

4

Голова Ради

Члени Ради головують у Раді почергово. Ротація Голови Ради відбувається щороку на початку календарного року.

5

Виконавчий секретар

Рада обирає Виконавчого секретаря для організаційного забезпечення своєї роботи. У разі, якщо Виконавчий секретар обирається не з числа членів Ради, він має в Раді право дорадчого голосу.

bottom of page