top of page

Членство в Раді

Членами Ради є керівники українських християнських церков, зареєстрованих у штаті Вашингтон, які підписали Декларацію про заснування Ради (далі – Декларація) на її установчому засіданні або долучилися до складу Ради за згодою чинних членів Ради.

Членство у Раді:

(a) набувається у разі приєднання до Декларації шляхом її підписання та позитивного рішення Ради про схвалення заяви на членство, яку керівник церкви подає до Виконавчого секретаря Ради;

(b) припиняється за власним бажанням на підставі письмової заяви керівника церкви, поданої Виконавчому секретарю Ради, або за рішенням Ради.

Керівники українських християнських церков штату Вашингтон, які не входять до складу Ради, а також релігійні і громадські діячі, експерти, представники української діаспори тощо, можуть подати до Виконавчого секретаря Ради заяву про отримання статусу спостерігача у разі (a) згоди з метою і завданнями Ради, (b) визнання та дотримання християнських цінностей. Спостерігачі беруть участь у відкритих засіданнях Ради з правом дорадчого голосу.

The Council Regulations

The Council Regulations

bottom of page