top of page

Голова Ради

Члени Ради головують у Раді почергово. Ротація Голови Ради відбувається щороку на початку календарного року.

До обов’язків Голови Ради відноситься:

(a) представництво Ради у контактах з органами влади та іншими неурядовими організаціями, під час публічних заходів та в медіа;

(b) узагальнення пропозицій, отриманих від членів Ради, та формування порядку денного засідань Ради;

(c) винесення на голосування Ради проєктів рішень щодо поточних та термінових питань діяльності Ради;

(d) скликання, організаційне та технічне забезпечення засідань Ради;

(e) підписання звернень і листів від імені Ради та на її бланку, а також меморандумів про співпрацю, спрямованих на виконання рішень Ради;

(f) фінансове забезпечення поточної діяльності Ради за виключенням особливих заходів, які фінансуються членами Ради спільно за рахунок цільових внесків.

Голова Ради в окремих випадках може делегувати іншому члену Ради або Виконавчому секретарю виконання представницьких функцій чи інших окремих обов’язків Голови Ради.

У разі тривалої неможливості Голови Ради виконувати свої обов’язки (понад трьох місяців) Рада, за ініціативи більшості членів, може винести на голосування питання про дострокову ротацію Голови Ради.

The Council Regulations

The Council Regulations

bottom of page