top of page

Виконавчий секретар

Рада обирає Виконавчого секретаря для організаційного забезпечення своєї роботи. У разі, якщо Виконавчий секретар обирається не з числа членів Ради, він має в Раді право дорадчого голосу.

До обов’язків Виконавчого секретаря Ради відноситься:

(a) підготовка проєктів рішень, звернень, листів і інших документів Ради;

(b) забезпечення дотримання кворуму під час засідань Ради та процедури ухвалення рішень Радою;

(c) узагальнення результатів засідання Ради, підведення підсумків голосувань, інформування відсутніх членів Ради про ухвалені під час засідання рішення;

(d) налагодження каналів комунікації між членами і спостерігачами Ради, між Радою та іншими особами чи інституціями, з якими Рада взаємодіє;

(e) координація зв’язків із медіа та інформаційного забезпечення діяльності Ради, зокрема роботи вебсайту Ради та соціальних мереж.

У разі припинення повноважень Виконавчого секретаря за його власним бажанням або за рішенням Ради, його обов’язки виконує Голова Ради до моменту обрання нового Виконавчого секретаря Ради.

The Council Regulations

The Council Regulations

bottom of page