top of page

Засади діяльності

У своїй діяльності Рада керується передусім Біблійними принципами та цим Положенням, а також законами штату Вашингтон, Конституцією США, іншими актами законодавства США, міжнародними договорами, укладеними між США та Україною.

Рада є незалежною від будь-яких політичних партій.

Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, поваги до внутрішніх настанов і традицій кожного з членів Ради. Рада не втручається у внутрішні справи церков та релігійних громад.

Рада функціонує за рахунок самофінансування та цільових внесків членів Ради відповідно до рішень Ради, грантових проєктів та пожертвувань, наданих у відповідності з законодавством штату Вашингтон і США.

The Council Regulations

The Council Regulations

bottom of page