top of page

Засідання

Основною формою роботи Ради є засідання (відкриті або закриті), що проводяться за необхідності, зазвичай – щоквартально. В разі необхідності засідання Ради можуть проводитися у форматі відеоконференції або за допомогою електронних засобів комунікації.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо всі члени Ради завчасно повідомлені про нього, і на ньому присутні більше половини її членів.

Рада ухвалює рішення шляхом голосування. Рішення по поточним питанням вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше 2/3 присутніх на засіданні членів Ради.

Рішення по термінових питаннях члени Ради можуть ухвалювати шляхом голосування за допомогою електронних засобів комунікації (чат Ради, листування електронною поштою, телефонні текстові повідомлення). В такому випадку рішення Ради вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше 2/3 членів Ради від її загального складу.

Рішення про внесення змін до Положення про Раду, прийняття нових членів або виключення членів зі складу Ради, надання статусу спостерігача вважається ухваленим, якщо за нього проголосували щонайменше 3/4 присутніх на засіданні членів Ради. Рішення по цим питанням ухвалюються шляхом таємного голосування.

У відкритих засіданнях Ради можуть брати участь спостерігачі, а також запрошені за згодою Ради експерти, представники влади, релігійні та громадські діячі тощо.

The Council Regulations

The Council Regulations

bottom of page